måndag 18 januari 2021

Inte bara jämmer och elände.

Har så ont överallt efter skidturen igår att varje gång jag stigit upp från min arbetsstol har jag trippat iväg med småsteg åtföljt av ett jämrande ajajajajaj. Blev inte många uppstigningar dock för jag hann inte precis med mina mikropauser idag. Dagen innehöll långt fler motgångar än flyt, men å andra sidan avrundades den med ett lyckat IT-test i ett av mina projekt, så helt botten var den ändå inte.

Den bästa stunden på dagen var i alla fall när nittonåringen lät mig hjälpa till med finskan som han nu börjat med på Arcada, i en grupp för studerande med svaga kunskaper. När jag hjälpt honom med dagens introduktionsövning frågade jag om han kan tänka sig att vi samarbetar också i fortsättningen. Det trodde han nog och avrundade med att tacka mig för hjälpen. Ser man på 💓