torsdag 9 juni 2016

det tomma pappret

Dygnsrytmen åt skogen, skrivlusten borta, pengarna rinner iväg mellan fingrarna, annars allt ganska bra.